5 Viktiga Behov (vård av barn o ungdomar)

Hunden tillfredställer 5 viktiga behov när det gäller vården av barn och ungdomar.

1. Organiska behov. Tillsammans med  hundar leker barn mer o får mer motion.

2. Emotionella behov. Hunden är en stor källa till positiva känslor och uttryck.

3. Kulturella behov och sociala behov. Hunden bidrar till att barn lättare knyter nya kontakter.

4. Utvecklingsbehov. Genom att lära hunden till exempel ett trick stärks självförtroendet.

5. Andliga behov. Barn blir mer etiskt medvetna och uppmärksamma på andra människors känslor och behov.

Källa: Hundens betydelse i vården av barn och ungdomar, examensarbete 2006 av Stina Fallemark och Christin Fallkvist vid Instutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

RSS 2.0